Правила

Лица под 16 годишна възраст, се регистрират задължително при първо посещение , чрез декларация попълнена на място в СОФИЯ КАРТИНГ РИНГ от пълнолетно лице – придружител ( ридител / настойник / попечител).

Правила за сигурност при пилотиране на картинг

  1. Задължително е носенето на боне и предпазен шлем през ЦЯЛОТО време докато пилотирате картинг.
  2. Забранява се управлението с отворени дрехи.
  3. При движение по пистата не се разрешава рязката промяна на посоката на движение с цел удар или пресичане на пътя на друг картинг.
  4. Движете се само в предвидената посока по пистата.
  5. Абсолютно се забранява слизането от болида на територията на пистата.
  6. След като излезете на пистата – започнете обиколките си БАВНО – студените гуми имат слабо сцепление (в зависимост от пистата времето за затопляне е различно).
  7. Ако се завъртите и не можете да продължите, останете в машината и вдигнете ръка, изчакайте служител от пистата.
  8. По време на пилотирането на картинг абсолютно се забранява спирането на пистата с цел изчакване.
  9. При неспазване правилата за безопасност ще бъде прекратено пилотирането на нарушителя за дадената сесия. При повторно нарушение – ще бъде забранен достъпът на лицето до Картинг пистата.
  10. След показване на червен флаг, спрете плавно и подредете картинга на показаното от инструктора място.

Флагове и сигнализация

bgFlag Старт състезание

green Пистата е в добро състояние или даване на начало на обиколка за загряване при тренировка

yellow Опасност, изпреварването е забранено, „Намали скоростта”

white На пистата има бавнодвижещо се превозно средство

blackAndWhite1 Показва се заедно с табела и номер на състезател за неспортменско поведение на пилота

blue Статичен – информация за пилот, който е застигнат с 1 обиколка от останалите – развят – ще бъдете изпреварен всеки момент с 1 обиколка

red Всички пилоти трябва да прекратят незабавно състезанието и да се върнат на старт линията

check_flag Край на сесията, тренировката или състезанието

Инструкции за безопасност

Видео инструктаж за безопасност на Sofia Karting Ring